DSC00601

Innovatieve engineering

We zetten volop in op een professionele voorbereiding en uitwerking van onze projecten.

DSC07589
DSC07589

Calculatie

Alles begint bij het grondig bestuderen van de aangeleverde plannen, het bestek en de uitvoeringsdetails. Op basis hiervan worden gerichte prijsaanvragen voor materialen en onderaannemers uitgestuurd.

Met deze kennis kan ons calculatieteam van start gaan met de opmaak van de gedetailleerde kostprijsberekening.

Is het nu voor een openbare aanbesteding of een projectontwikkelaar, de calculatie wordt telkens ten gronde uitgevoerd.

Dankzij onze jarenlange ervaring en onze grondige nacalculatie kunnen we elke keer weer opnieuw kort op de bal spelen en bijsturen waar nodig. Dit maakt dat onze calculatie een dynamisch instrument is en een realistische weergave is van de uit te voeren werken.

Onze calculatie wordt opgemaakt in een overzichtelijk en duidelijk rekenblad die de basis vormt voor de aankoop & uitvoering.

DSC00641
DSC00641

Aankoop & werkvoorbereiding

Met de gedetailleerde kostprijsberekening op zak, gaat ons aankoopteam aan de slag! Ook zij werken zich in eerste instantie in in het dossier met als doel op zoek te gaan naar de geschikte onderaannemer en de beste materiaalkeuze voor het werk dat op de plank ligt.

Dankzij onze opgebouwde expertise en ervaring, kunnen we terugvallen op een mooie mix tussen enerzijds een bestaand netwerk van betrouwbare onderaannemers en anderzijds nieuwe onderaannemers.  Bij het verder uitbouwen van ons netwerk van onderaannemers en leveranciers is een lange termijn relatie steeds de insteek!

We maken er een erezaak van om de uitvoeringsdetails, methodieken en materialen uitvoerig te bespreken met de onderaannemers zodat achteraf niemand voor verrassingen komt te staan. Tot slot wordt de finale samenwerking onderhandeld en de onderaannemingscontracten gefinaliseerd.

Ook op vlak van materialen & leveranciers, gebeurt er een prijsvergelijk en onderzoek door ons aankoopteam om  hier de juiste keuze te maken.

Eens materialen en onderaannemers vast liggen, gaat de werfvoorbereiding van start. Denken we hierbij maar aan de opmaak van de algemene planning en het werfinrichtingsplan.

We vinden het belangrijk dat er in deze fase van aankoop-en werkvoorbereiding al een goede wisselwerking is met de projectleider, die in latere fase verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.

DSC09756
DSC09756

Professionele werf- en projectleiding

Nadat alles ten gronde is voorbereid, kan de uitvoering in de beste omstandigheden van start gaan. Onze werf- & projectleiders zorgen ervoor dat het project succesvol wordt opgeleverd binnen de afgesproken condities naar termijn en budget.

Onze werf- en projectleiders zijn stressbestendige multi-taskers die geen enkele uitdaging uit de weg gaan.

Terwijl de werfleiders verantwoordelijk zijn voor de praktische coördinatie en opvolging van de werken op de werf zelf, zijn onze projectleiders financieel, administratief & technisch verantwoordelijk. Op deze manier zijn ze complementair en vullen ze elkaar goed aan.

Teamwork makes the dream work!