SP209187

Innovatie

Innovatie, zowel in de ondersteunende bedrijfsprocessen als het bouwproces zelf, staat steevast vooraan op de agenda in onze familiale onderneming.

Innovatieve werkmethodes

Mede dankzij het partnerschap met RECON Bouw heeft WIENEN Bouw de voorbije jaren de weg van digitalisering ingeslagen.

Zo worden er in de productie van prefabmuren in de site van RECON Bouw te Adegem innovatieve werkmethodes geïmplementeerd & bedrijfsspecifieke systemen gehanteerd. Deze innovatieve manier van werken zorgt ervoor dat er op een nog veiligere en meer ergonomische manier kan gewerkt worden, zonder in te boeten op kwaliteit en degelijkheid.

In onze ondersteunende bedrijfsprocessen (administratie, boekhouding, HR, ….) trekken we steevast de kaart van digitalisatie & automatisatie met als doelstelling deze processen steeds slimmer te maken en te optimaliseren. Digitalisering is uiteindelijk geen doel op zich, maar een middel om doelstellingen te halen: de productiviteit en de kwaliteit verhogen, de faalkosten verminderen en de duurzaamheid verhogen.

Door deze digitaliseringsgolf doet het LEAN-denken zijn intrede in onze sector en dus ook in ons bedrijf. Door het LEAN-denken te introduceren leveren wij als bouwbedrijf niet alleen kwalitatiever en veiliger werk af, maar verhogen we ook onze productiviteit.

De belangrijkste trend is de popularisering van BIM in onze sector. Vanuit onze uitgebreide tekenafdeling en studiedienst in Adegem die zich hier elke dag verder in verdiepen en verder in ontwikkelen.

De grote behoefte aan duurzaamheid en de noodzaak om efficiënter gebruik te maken van beperkte ruimte, zal leiden tot verdere digitalisering en innovatie. Ook wij als bedrijf zijn ons hiervan bewust en willen hier de komende jaren de nodige investeringen voor doen.