Zonnige Kempen Print 3

Promotoren of projectontwikkelaars

Promotoren of Projectontwikkelaars

WIENEN Bouw treedt op als totaalaannemer voor diverse promotoren en projectontwikkelaars.

Vanuit onze expertise en vakmanschap, nemen wij het volledige bouwproces in handen van a tot z en is er 1 aanspreekpunt gedurende het hele proces.

Gezien wij heel wat zaken in eigen huis vervaardigen, is de bouwheer zeker van een kwaliteitsvolle afwerking.

Wenst u als projectontwikkelaar het bouwproces aan ons toe te vertrouwen, neem gerust contact met ons op!

Bouwteam

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één deskundige of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw.

De essentie van het bouwteam bestaat erin dat uitvoerders zo vroeg mogelijk worden betrokken bij het voorbereidende proces voor de realisatie van een bouwwerk. Ook de bouwheer maakt integraal deel uit van het bouwteam.

De chronologische opsplitsing van de bouwfuncties worden vervangen door een meer integrale/ multidisciplinaire benadering van ontwerp en uitvoering. Op voet van meer gelijkwaardigheid kunnen de diverse partijen hun deskundig inbrengen.

Het doel van een bouwteam is ‘alle kennis’ van ‘alle partijen’ tijdens ‘alle fasen’ van het bouwproces in te zetten.

Ook hier is het grote voordeel dat het bouwproces sneller vooruit gaat, er onderweg minder informatie verloren gaat en er kort op de bal kan gespeeld worden. Het succesvol en tijdig opleveren van het bouwproject is immers de verantwoordelijkheid van een geëngageerde groep, en niet van 1 partij.

Kortom, onze klanten krijgen een geoptimaliseerd project, met een  juiste afweging tussen kwaliteit, timing en prijs, en vooral met veel minder problemen.