SP209180

Publieke Private Samenwerking (PPS)

De Publieke Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en één of meer private ondernemingen. In tegenstelling tot een openbare aanbesteding waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in een bestek, bemoeit de overheid zich bij de PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt deze volledig op het gewenste einddoel.

De partners alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering vorm te geven. Overheden willen zo gebruik maken van de denk- en innovatiekracht van de markt.

Design & Build

Via de Design & Build procedure stelt Wonen in Vlaanderen (VMSW) een ondernemer aan die sociale woningen ontwerpt én bouwt op de grond van een sociale woonactor. Wonen in Vlaanderen sluit met deze ondernemer een raamovereenkomst waarbinnen de sociale woonactor een opdracht kan gunnen.

De bouwheer voorziet een voorontwerp en planningsidee van waaruit de aannemer kan vertrekken. Het effectieve ontwerp en het volledige bouwproces ligt in de handen van de gegunde aannemer.

Het grote voordeel van deze manier van samenwerken is dat de bouwheer reeds in een vroeg stadium info verkrijgt over de kostenraming en dat er veel tijd kan gespaard worden omdat de bouw reeds kan beginnen voordat het ontwerp klaar is.

Gezien onze jarenlange ervaring  in het bouwen van sociale wooneenheden voor diverse overheden in Vlaanderen, is RECON Bouw hier de ideale partner.

RECON Bouw is in het kader hiervan steeds op zoek naar de juiste partners voor elk project. Architecten en studiebureaus die interesse hebben in een samenwerking, kunnen ons steeds contacteren.

CBO

Een andere vorm van Publieke – Private Samenwerking is CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten).

Via de CBO procedure stelt Wonen in Vlaanderen (VMSW) ondernemers aan die sociale woningen ontwerpen en bouwen op gronden die ze aan sociale woonactoren zullen verkopen. Het verschil met Design & Build zit hem hierin dat de grond van de ondernemer zelf is. De opdracht bestaat uit het ontwerp en de bouw van sociale woningen, samen met de verkoop van de grond die bij deze woningen hoort.

Ook deze manier van samenwerken vindt steeds meer zijn ingang in ons bedrijf.

Heeft u een grond die zich kan lenen als bouwgrond voor een sociaal project? Aarzel niet en neem contact met ons op!